שאיבת מי שופכין בשבת

תרשים מערכת

דוד מים חמים חשמלי

הקלק להורדת הקובץ

משאבה בודדת עם מצוף
הפעלה/הפסקה

משאבה בודדת עם מצופי
הפעלה והפסקה נפרדים

שני משאבות עם מצוף
בודד לכל משאבה

שני משאבות עם מצופי
הפעלה והפסקה נפרדים
(למשאבה ראשית)

Borer

11 – Borer

Principles of Hilchos Shabbat

01 – Shabbat Halacha Principles + Introduction

Borer

10 – Borer

Borer

09 – Borer

Borer

08 – Borer

Borer

07 – Borer

Borer

06 – Borer

Borer

05 – Borer

Borer

04 – Borer

Borer

03 – Borer

Borer

02 – Borer

Borer

01 – Borer

Yom Tov Sheni shel Galuyot

Yom Tov Sheni shel Galuyot

Bishul

19 – Bishul – Eruv Tavshilin

Bishul

18 – Bishul – Yom Tov

Bishul

17 – Bishul

Bishul

16 – Bishul

Bishul

15 – Bishul

Bishul

14 – Bishul

Bishul

13 – Bishul

Bishul

12 – Bishul

Bishul

11 – Bishul

Bishul

10 – Bishul

Bishul

09 – Bishul

Bishul

08 – Bishul

Bishul

07 – Bishul

Bishul

06 – Bishul

Bishul

05 – Bishul

Bishul

04 – Bishul

Bishul

03 – Bishul

Bishul

02 – Bishul

Bishul

01 – Bishul

Principles of Hilchos Shabbat

19 – Shabbat Halacha Principles

Principles of Hilchos Shabbat

18 – Shabbat Halacha Principles

Principles of Hilchos Shabbat

17 – Shabbat Halacha Principles

Principles of Hilchos Shabbat

16 – Shabbat Halacha Principles

Principles of Hilchos Shabbat

15 – Shabbat Halacha Principles

Principles of Hilchos Shabbat

14 – Shabbat Halacha Principles

Principles of Hilchos Shabbat

13 – Shabbat Halacha Principles

Principles of Hilchos Shabbat

12 – Shabbat Halacha Principles

Principles of Hilchos Shabbat

11 – Shabbat Halacha Principles

Principles of Hilchos Shabbat

10 – Shabbat Halacha Principles

Principles of Hilchos Shabbat

09 – Shabbat Halacha Principles

Principles of Hilchos Shabbat

08 – Shabbat Halacha Principles

Principles of Hilchos Shabbat

07 – Shabbat Halacha Principles

Principles of Hilchos Shabbat

06 – Shabbat Halacha Principles

Principles of Hilchos Shabbat

05 – Shabbat Halacha Principles

Principles of Hilchos Shabbat

04 – Shabbat Halacha Principles

Principles of Hilchos Shabbat

03 – Shabbat Halacha Principles

Principles of Hilchos Shabbat

02 – Shabbat Halacha Principles

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
If you continue to use this website, you consent to our use of cookies.